Törkenczy Miklós szakmai életrajza 2011

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK

 

2009        Habilitált doktor cím, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest


2006        Akadémiai doktori fokozat nyelvészetből, MTA, Budapest

                         disszertáció: The Phonotactics of Hungarian


1994        Kandidátusi fokozat nyelvészetből, MTA, Budapest

                         disszertáció: A magyar szótag szerkezete

 

1987        Egyetemi doktori fokozat angol nyelvészetből Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest

disszertáció: On English Phonotactics: What Phoneme Clusters Are Possible?

 

1980        Angol és Általános és Alkalmazott Nyelvészet szakos diploma, Eötvös Loránd Tudományegyetem, BudapestSZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK

 

1981-           Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest


                         1995-            Angol Nyelvészeti Tanszék

                             2010-                egyetemi tanár


                             2004-2011        tanszékvezető

                             1995-2010        egyetemi docens

                             2003-2004        megbízott tanszékvezető


                         1990-            Elméleti Nyelvészet Tanszék

                                                      


                             1988-1995        Angol Nyelv és Irodalom Tanszék

                                                       egyetemi adjunktus


                             1985-1988        Angol Nyelv és Irodalom Tanszék

                                                      egyetemi tanársegéd


                             1982-1985        Angol Nyelv és Irodalom Tanszék

                                                      megbízott előadó


                             1982-1985        Fonetikai Tanszék

                                                      tudományos segédmunkatárs


                            1981-82            Fonetikai Tanszék

                                                      megbízott előadó


1994-           MTA Nyelvtudományi Intézet

                             2009-                tudományos tanácsadó

                             1994-2009        tudományos főmunkatárs

                              1992-1994        tudományos munkatárs

 

2005            Dept. of Linguistics and Philosophy, Massachusetts Institute of Technology

   jún.-aug.           Visiting Scientist

 

1999-2000   Dept. of Linguistics and Philosophy, Massachusetts Institute of Technology

Fulbright Scholar (kutató)

 

1998            Holland Institute of Linguistics, University of Leiden

                             Visiting Scholar


1993            Linguistic Institute, Ohio State University

                             Institute Affiliate

 

1991-92       Dept. of Linguistics and Philosophy, Massachusetts Institute of Technology

Visiting Scientist

 

1987-88       Dept. of Phonetics and Linguistics, University College London

                              British Council Scholar


1980-81       Móricz Zsigmond Gimnázium

                             angol tanárEREDMÉNYEK, ÖSZTÖNDÍJAK


2001-2004       Széchenyi István Ösztöndíj


1999-2000       Fulbright Research Grant


1998-2000       Central European University, Group Research Support Scheme grant


1997-2001       Széchenyi Professzori Ösztöndíj


1996                 Telegdi Zsigmond Ösztöndíj


1994-1996       Central European University, Research Support Scheme grantKUTATÁSI PROJEKTUMOK, PÁLYÁZATOK

 

1988-1994       Magyar Fonológiai Projektum (vez: Kiefer Ferenc, MTA Nyelvtudományi Intézet)

 

1997-1998       Számítógépes nyelvészeti kutatások MKM 324 (vez: Kálmán László, MTA Nyelvtudományi Intézet)

   

1995-1998       A lexikon elmélete és alkalmazása a szótárkészítésben OTKA T018001 (vez: Bánréti Zoltán/Komlósy András, MTA Nyelvtudományi Intézet)

 

1996-1999       Az Elméleti Nyelvészet Szak kurrikulumának kibővitése számítógépes modellek oktatásával Soros (vez: Kálmán László/Bánréti Zoltán, ELTE Elméleti Nyelvészet program)

 

1991-1999       Strukturális magyar nyelvtani kutatások OTKA T018131 (vez: Kiefer Ferenc, MTA Nyelvtudományi Intézet)

 

1997-1998       Új képzési alprogramok és oktatási formák az Elméleti Nyelvészet szakon MKM PFP 0040/1997 (vez: Bánréti Zoltán, ELTE Elméleti Nyelvészet program)

 

1997-1998       Tehetséggondozás hallgatói kutatóműhelyek kialakításával az Elméleti Nyelvészet szakon MKM PFP 5025 (vez: Bánréti Zoltán, ELTE Elméleti Nyelvészet program)

 

1998-2000       A computational model for processing lexical information, Research Support Scheme, OSI RSS320/1998 (vez: Bánréti Zoltán, ELTE Elméleti Nyelvészet program)

 

1999-2002       Egyetemközi nyelvészháló (238/60, 238/124, 238/157) (vez: Bánréti Zoltán, ELTE Elméleti Nyelvészet program)

 

2002-2003       Laboratory Phonology Curriculum Development Competition, Central European University (vez: Törkenczy Miklós, ELTE Elméleti Nyelvészet program)

 

2005-2006       Pályázat Posztdoktori Álláshelyek Létrehozására, Oktatási Minisztérium (vez: Törkenczy Miklós, ELTE Elméleti Nyelvészet program)

 

2005-2008       A fonológia és a morfológia analógia-alapú formális megközelítése OTKA49327 (vez: Törkenczy Miklós, MTA Nyelvtudományi Intézet)EGYETEMI KURZUSOK


Advanced Core Training in Linguistics (PhD) University College London

Two problems associated with the non-status of ‘paradigm’ in phonology, 2008 január-március

 

Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics, University of Tromsø

        Paradigm Uniformity and Contrast, Paradigm Gaps, 2005 május


Debreceni Egyetem Angol-Amerikai Intézete, a Debreceni Akadémiai Bizottság Nyelvtudományi Munkabizottsága és a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete szervezésében megrendezett V. Nyelvészeti Szuperkurzus 2005:

        Rosszulformáltság a fonológiában (defektivitás), 2005 április


ELTE Angol Nyelvészeti Tanszék

        Word Stress 2010

        Topics in English Phonology 2010

        Advanced phonology (BA előadás) 2008-2011

        Phonology (Hangtan) (előadás) 2007-2011

        Phonology (Hangtan) (szeminárium) 2007-2011

        English Phonetics and Phonology (előadás) 2003-2007, 1990-2000, 1986

         English Phonetics and Phonology (szeminárium), 1982-2007

         English Segmental Phonology, 1988-89, 1993

        Topics in the Lexical Phonology of English 1994

        Introduction to English Linguistics (szeminárium), 1982-94, 1998, 2002, 2010, 2011

        English Phonology (PhD kurzus) 1995, 1996, 1997, 2000-2006

        Advanced English Phonology (PhD kurzus) 1995-2003

        Readings in English Phonology 1998, 1990, 2001, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009

        Articulatory Phonetics 2002

        Other Accents of English 2004

        Accents of English (előadás) 2009, 2011


ELTE Elméleti Nyelvészet Szakcsoport

        Haladó nem-lineáris fonológia 1992-1995

        Bevezetés a generatív fonológiába, 1990

         Haladó angol szegmentális fonológia, 1993

        Magyar fonológia 1993

        A szótag 1994, 1997, 1998, 2000, 2001

        Fonológia I. 1994-2011

        Fonológia II. 1995-2011

        Kormányzás-fonológia 1996, 1997, 1998, 1999

        Haladó fonológia 2002, 2006, 2008-2010

        Laboratóriumi fonológia 2002-2003

        Analógia a fonológiában és morfológiában 2002-2005

        Defektivitás 2005

        Fonotaktika, defektivitás 2006


ELTE Fonetikai Tanszék

         Bevezetés az általános fonetikába 1981-85SZAKDOLGOZATI TÉMAVEZETÉS (MA)


ELTE Angol Nyelvészeti Tanszék


2008        Tobisch Adrienn: Output-output correspondence in English Phonology

2008        Bartusek Anna: Coronals and lenition in English

2006        Csender Anikó: The relationship between syllable structure and schwa-zero alternations in English and French

2005        Tell Ágnes Mária: R-influence on tense and lax vowels in some English dialects

2005        Mészáros Balázs: Segment-zero alternations as analysed by competing phonological theories

2005        Vértesaljai Zsuzsa: Sonorants in English accents

2004        Pándi Veronika: Topics in English segmental phonology

2003        Kertész Zsuzsa: Stratifying the lexicon: violable constraints indifferent languages’ English loanword adaptation.

2001        Koltay András: The problems around /ju:/ in English phonology.

2000        Gefferth Katalin: Segmental alternations in English.

1999        Lukács Ágnes: Consonant clusters: the phonotactics of English consonant sequences.

1999        Kürti Anna: Phonotactic constraints and vowel-zero alternations in English.

1999        Furcsa Laura: Morphological domains in English phonology.

1998        Balogné Bérces Katalin: English syllable structure and vowel shortening.

1997        Kristó László: Syllable structure in Government Phonology.ELTE Elméleti Nyelvészet Szakcsoport

 

2001        Wenszky Nóra: The influence of affixation on the stressing of English words. An implementation of Burzio’s ‘Principles of English Stress’.

1999        Kürti Anna: The role of syllable structure: syncope: a Government Phonology approach.

1996        Rebrus Péter: Optimalitás a fonológiában: morfofonológiai jelenségek a magyarban.

1996        Cser András: A félhangzók fonológiája az ógörögben és a latinban.

1994        Szigetvári Péter: The special nature of coronals.SZAKDOLGOZATI BÍRÁLAT (MA)


ELTE Angol Nyelvészeti Tanszék2009        Sóskuthy Márton: Why r? An alternative look at intrusive-r in English.

2006        Pulai Veronika: CCCC consonant clusters in English

2004        Gyarmati Ágnes: Sonority and syllable structure

2003        Gergely Gábor: Vowels of southern hemisphere accents.

2003        Halas Dóra: Magyar anyanyelvű angol tanulók angol intonációja.

2003        Halas Dóra: The English intonation of Hungarian learners of English

2002        Tóth Marianna: English sound clusterings in CV and VC phonology.

2001        Starcevic Attila: Syllable-initial consonant clusters in English and Croatian: a melodic view on laryngeal and floating elements.

2001        Oláh Gábor: Consonant clusters in English.

1999        Horváth Gábor: English rhymes: representational considerations of consonant syllabicity and schwa deletion in English.

1998        Kiss Zoltán: Nasals and nasal processes.

1997        Gollob Szabolcs: The low vowels in the English language.

1997        Csides Csaba: The special status of /r/ in RP.

1996        Wenszky Nóra: Secondary stress in English words: The stressing of words ending in -ary/-ory.

1995        Tamás Csaba: Az angol magánhangzó-rendszer különböző megközelítései.

1993        Balaskó Attila: Practical Hints on Pronunciation.ELTE Elméleti Nyelvészet Szakcsoport


2009        Sóskuthy Márton: Analogy at the level of phonology.

2001.       Kiss Zoltán: Distributional effects in English and Hungarian non-initial CC clusters.PhD TÉMAVEZETÉS

 

Balogné Bérces Katalin     Strict CV Phonology and the English Cross-Word Puzzle Védett: 2005 (Angol nyelvészet)

Bárkányi Zsuzsa:               Stress in Spanish. Védett: 2001 (Romanisztika, újlatin nyelvészet)

Gráf Zoltán Benedek:         Length in Metrical Phonology. Védett: 2001 (Angol nyelvészet)

 

Kiss Zoltán                        The phonetics–phonology interface. Assimilation, allophony and phonotactics. Védett: 2008 (Elméleti nyelvészet)

Magyar Lilla                      Folyamatban (Elméleti nyelvészet)

Szigetvári Péter:                VC Phonology: A Theory of Consonant Lenition and Phonotactics. Védett: 2000 (Elméleti nyelvészet)


PhD BÍRÁLAT

 

Rung András:                    Magyar főnévi alaktani jelenségek analógiás megközelítésben. 2010

 

Huber Dániel:                    Velars and Processes: Their Treatment in Phonological Theory. 2008

Szentgyörgyi Szilárd:         Nyitótövek: a fonológia és a morfológia kölcsönhatása a magyar nyelvben. 1999.