Polgárdi Krisztina publikációs jegyzéke 2012

PUBLIKÁCIÓK

Könyvek

1998.Vowel Harmony. An Account in Terms of Government and Optimality. The Hague: Holland Academic Graphics. x + 199 oldal

2006.Vowel Harmony. An Account in Terms of Government and Optimality. Utrecht: LOT. Reprint: elektronikus kiadás a Holland Nyelvészeti Doktori Iskola (LOT: Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap) honlapján:  http://www.lotpublications.nl/index3.html és megrendelésre utánnyomás. xii + 201 oldal

Tanulmányok

1993.“Some remarks on a categorial theory of intonation”. (Társszerző: Trond Kirkeby-Garstad). In: Sjef Barbiers, Jenny Doetjes & Marga Petter (szerk.): HIL Manuscripts. Vol. 1, Issue 2., Leiden. 1-19

1994.“Against Prosodic Composition”. (Társszerző: Trond Kirkeby-Garstad). In: Gosse Bouma & Gertjan van Noord (szerk.): CLIN IV. Papers from the Fourth CLIN Meeting, Groningen. 73-86

1995.“Lengthening: Phonological or Phonetic?” In: Harry van der Hulst & Jeroen van de Weijer (szerk.): Leiden in Last. HIL Phonology Papers I. The Hague: Holland Academic Graphics. 355-368

1996.“Constraint ranking, Government Licensing and the fate of final empty nuclei”. In: Phillip Backley & John Harris (szerk.): UCL Working Papers in Linguistics 8. London: UCL, Dept. of Phonetics and Linguistics. 595-616

1996.“There Is No Labial Harmony In Hungarian: A Government Phonology Approach”. (Társszerző: Rebrus Péter). Working Papers in the Theory of Grammar Vol. 3, No. 3. Budapest: Theoretical Linguistics Programme, Budapest University (ELTE), Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences

1997.“Two default vowels in Hungarian?” (Társszerző: Rebrus Péter). In: Geert Booij & Jeroen van de Weijer (szerk.): Phonology in Progress – Progress in Phonology. HIL Phonology Papers III. The Hague: Holland Academic Graphics. 257-275

1998.“Levezetett környezeti jelenségek és az optimalitáselmélet”. In: Péter Mihály (szerk.): Általános Nyelvészeti Tanulmányok XIX., Budapest: Akadémiai Kiadó. 121-136

1998.“There Is No Labial Harmony in Hungarian: A Government Phonology Analysis”. (Társszerző: Rebrus Péter). In: Casper de Groot & István Kenesei (szerk.): Approaches to Hungarian. Vol. 6. Papers from the Amsterdam Conference, Szeged: JATEPress. 3-20

1999.“Vowel Harmony and Disharmony in Turkish”. The Linguistic Review 16-2. 187-204

1999.“Constraint ranking, Government Licensing and the fate of final empty nuclei”. In: John R. Rennison & Klaus Kühnhammer (szerk.): Phonologica 1996. Syllables!? The Hague: Holland Academic Graphics. 167-182

2000.“A magánhangzó ~ zéró váltakozás a magyarban és a “csak CV”-elmélet”. In: Büky László & Maleczki Márta (szerk.): A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei IV. Szeged. 229-243

2002.“Hungarian superheavy syllables and the strict CV approach”. In: István Kenesei & Péter Siptár (szerk.): Approaches to Hungarian. Vol. 8. Papers from the Budapest Conference. Budapest: Akadémiai Kiadó. 263-282

2003.“Hungarian as a strict CV language”. In: Jeroen van de Weijer, Vincent J. van Heuven & Harry van der Hulst (szerk.): The Phonological Spectrum. Volume II: Suprasegmental Structure. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. 59-79

2008.“Geminates and degemination in Hungarian: a loose CV analysis”. In: Chris Pinon & Szilárd Szentgyörgyi (szerk.): Approaches to Hungarian. Vol. 10. Papers from the Veszprém Conference. Budapest: Akadémiai Kiadó. 127-146

2008.“The representation of lax vowels in Dutch: a loose CV approach”. In: Colin J. Ewen, Harry van der Hulst & Nancy C. Kula (szerk.): Special issue: Trends in prosodic phonology. Papers dedicated to the memory of Jan Kooij. Lingua 118-9. 1375-1392

(http://dx.doi.org/10.1016/j.lingua.2007.09.008)

2009.“Trochaic proper government, loose CV and vowel ~ zero alternation in Hungarian”. In: Marcel den Dikken & Robert M. Vago (szerk.): Approaches to Hungarian. Vol. 11. Papers from the New York Conference. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. 143-165

2012.“The distribution of vowels in English and trochaic proper government”. In: Bert Botma & Roland Noske (szerk.): Phonological Explorations: Empirical, Theoretical and Diachronic Issues. Linguistische Arbeiten 548. Berlin & New York: Mouton de Gruyter. 115-138

Recenziók

1995.Review of Harris, John (1994): English Sound Structure. Blackwell. GLOT International 1/5. 15-17

1998.Book notice of Yoshida, Shohei (1996): Phonological Government in Japanese. The Australian National University Canberra. In: GLOT International 3/7. 18

2007.Review of Krämer, Martin (2003): Vowel Harmony and Correspondence Theory. Studies in Generative Grammar 66. Mouton de Gruyter, Berlin. Lingua 117/6. 1138-1143

(http://dx.doi.org/10.1016/j.lingua.2006.04.008)

Publikált fordítás

1993.William R. Leben és Orrin W. Robinson: “Tótágas-fonológia. [‘Upside-down’ phonology]”. In: Siptár Péter (szerk.): Modern fonológiai szöveggyűjtemény II., Szeged. 57-78

Szakdolgozat

1991.Affricates as Contour Segments in Hungarian and in English. Budapest: ELTE Angol Tanszék

KONFERENCIA ELŐADÁSOK

1993.“Lengthening: Phonological or Phonetic?”

First HILP! (HIL Phonology) Conference, Leiden, 1993. január 14-16.

1993.“Against Prosodic Composition” (társelőadó: Trond Kirkeby-Garstad)

4th Computational Linguistics in the Netherlands Meeting, Groningen, 1993. november 25.

1994.“Turkish Vowel Harmony in Optimality Theory”

Second Phonology Workshop, Manchester, 1994. május 21-22.

1995.“Derived Environment Effects and Optimality Theory”

Tilburg Conference on the Derivational Residue in Phonology, 1995. október 5-7.

1996.“Vowel Harmony and Government in Hungarian” (társelőadó: Rebrus Péter)

Third International Conference on the Structure of Hungarian, Amsterdam, 1996. január 11-13.

1996.“Pasiego Vowel Harmony, or How OT Can Solve a Problem for Unary Feature Theories”

Fourth Phonology Workshop, Manchester, 1996. május 16-18.

1996.“Constraint ranking, Government Licensing and the fate of final empty nuclei”

Eighth International Phonology Meeting: Syllables!?, Vienna, 1996. november 1-3.

1997.“Two default vowels in Hungarian?” (társelőadó: Rebrus Péter)

HILP!3 Conference, Amsterdam, 1997. január 9-11.

1999.“Hungarian as a strict CV language”

HILP!4 Conference, Leiden, 1999. január 28-30.

1999.“A magánhangzó ~ zéró váltakozás a magyarban és a “csak CV”-elmélet”

A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei IV., Szeged, 1999. október 27-28.

2001.“Derived environment effects: a non-derivational account”

HILP!5 Conference, Potsdam, 2001. január 11-13.

2001.“Hungarian superheavy syllables and the strict CV approach”

Fifth International Conference on the Structure of Hungarian, Budapest, 2001. május 24-26.

2003.“A strict CV Analysis of Hungarian degemination”

First Old World Conference in Phonology (OCP1), Leiden, 2003. január 9-11.

2005.“Lax vowels in Dutch: a Government Phonology analysis”

The 13th Manchester Phonology Meeting, Manchester, 2005. május 26-28.

2005.“Geminates and degemination in Hungarian”

Seventh International Conference on the Structure of Hungarian, Veszprém, 2005. május 29-31.

2007.“Trochaic proper government, loose CV and vowel ~ zero alternation in Hungarian”

Eighth International Conference on the Structure of Hungarian, New York, 2007. május 24-26.

2010.“The distribution of vowels in English and trochaic proper government”

Seventh Old World Conference in Phonology (OCP7), Nice, 2010. január 28-30.

2011.“English stress, syncope and the direction of proper government”

The 19th Manchester Phonology Meeting, Manchester, 2011. május 19-21.

2012.“The representation of diphthongs in English in Strict CV Phonology” (poszter)

The 20th Manchester Phonology Meeting, Manchester, 2012. május 24-26.

EGYÉB ELŐADÁSOK

1993.“Turkish Vowel Harmony in Optimality Theory”

Budapest Phonology Circle, 1993. május 11.

1994.“Vowel Harmony, Optimality and Derived Environments”

Stafseminar, Tilburg University, 1994. november 2.

1996.“Government Licensing and Optimality Theory”

SOAS Phonology Workshop, 1996. március 6.

1997.“Hungarian is strict CV”

Government Phonology Workshop, Leiden, 1997. június 10-12.

1999.“A magyar szótagszerkezet és a hosszú magánhangzók”

Nyelvtudományi Társaság, Szeged, 1999. március 23.

2000.“A szó vége a magyarban és a szigorú CV elmélet”

Bolyai bemutatkozó előadás, Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, 2000. november 7.

2004.“The representation of lax vowels in Dutch”

NWO-OTKA project meeting on “The syntax, semantics and phonology of the left periphary”, Leiden University, 2004. december 1-2.

2004.“Virtual geminates in Dutch”

Looking for Generalisations. A Workshop on the Representation of Consonants, Leiden University, 2004. december 3.

2010.“Az angol magánhangzók disztribúciója és a trocheikus szoros kormányzás”

Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, 2010. december 2.

2012.“The distribution of English vowels and glides, and the representation of diphthongs in Strict CV Phonology”

Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, 2012. június 12.