Polgárdi Krisztina szakmai önéletrajza 2012

VÉGZETTSÉG

1991egyetemi diploma: angol – általános és alkalmazott nyelvészet szak

Eötvös Loránd Tudományegyetem

szakdolgozat: “Affricates as Contour Segments in Hungarian and in English”

1998tudományos fokozat: nyelvészet PhD

Rijksuniversiteit Leiden

disszertáció: “Vowel Harmony. An Account in Terms of Government and Optimality”

SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK

1991–1992Magyar Tudományos Akadémia

TMB-ösztöndíj (témavezető: Varga László)

1993–1998Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) / Rijksuniversiteit Leiden (RUL), Holland Institute of Generative Linguistics (HIL)

researcher-in-training (témavezető: Harry van der Hulst)

1998–1999József Attila Tudományegyetem, Angol-Amerikai Intézet

tudományos segédmunkatárs

1999–2000József Attila Tudományegyetem (2000-től Szegedi Tudományegyetem), Angol-Amerikai Intézet

egyetemi tanársegéd

2000–2008Szegedi Tudományegyetem, Angol-Amerikai Intézet

egyetemi adjunktus

2008–2010Szegedi Tudományegyetem, Angol-Amerikai Intézet

egyetemi docens

2010–        Magyar Tudományos Akadémia, Nyelvtudományi Intézet

tudományos főmunkatárs

1998–2001Magyar Tudományos Akadémia

Bolyai-ösztöndíj (‘A magyar mint “csak CV”-nyelv’)

1998–2000Károli Gáspár Református Egyetem, Angol Tanszék

szerződéses oktató

1999. aug. 2-13. 6th European Summer School in Generative Grammar, Plovdiv

“Universals and Variation: Government Phonology and Optimality Theory”

2000–2001Eötvös Loránd Tudományegyetem, Angol Nyelvészet Tanszék

félévente egy-egy haladó fonológia kurzus tartása

2001. ápr. 23-27. ELTE BTK Elméleti Nyelvészet Szakcsoport: Szuperkurzus

“Magánhangzó-harmónia”

KUTATÁSI PROJEKTUMOK, PÁLYÁZATOK

2002–2004“The syntax, semantics and phonology of the left periphery” NWO-OTKA (holland-magyar) projekt résztvevője (N 37276) (vez. Johan Rooryck, Universiteit Leiden, és Kenesei István, Szegedi Tudományegyetem)

2005–2008“A fonológia és a morfológia analógia-alapú formális megközelítése” OTKA-projekt (49327) résztvevője (vez. Törkenczy Miklós, MTA Nyelvtudományi Intézet)

TANULMÁNYOK ÉS ÖSZTÖNDÍJAK

1982–1986Arany János Gimnázium, Budapest

1986–1991Eötvös Loránd Tudományegyetem

angol – általános és alkalmazott nyelvészet szak

1989          First European Summer School on Logic, Language and Information (ESSLLI), Groningen

1990          Second ESSLLI, Leuven

1991          OTDK kiemelt első hely: “Affrication in Hungarian”

1992          Institute of Logic, Language and Information, Amsterdam

Tempus-ösztöndíj (6 hónap)

1993          LSA Linguistic Institute, Columbus, Ohio: NWO-ösztöndíj (6 hét)

1995          Seventh ESSLLI, Barcelona: NWO-ösztöndíj

1996         University College London / School of Oriental and African Studies, London

HIL-ösztöndíj (6 hónap) (témavezető: John Harris)

EGYETEMI KURZUSOK

SZTE Angol-Amerikai Intézet

• Introduction to Phonology and Morphology (előadás) 1998–2007

• Introduction to Phonology and Morphology (szeminárium) 1998–2006

• Descriptive Grammar of English (előadás) 1999

• Descriptive Grammar of English (szeminárium) 1999

• Introduction to Linguistics (előadás) 2005

• English Phonetics and Phonology (előadás) 2006–2010

• English Phonetics and Phonology (szeminárium) 2006–2008

• haladó fonológia előadás:

– Morphohonology of English 2008

• haladó fonológia szemináriumok:

– Government Phonology 1998, 2000, 2003, 2006

– Introduction to Optimality Theory 1999, 2001, 2004, 2007, 2009

– CV Phonology 1999, 2001, 2004, 2007, 2010

– Vowel Harmony 2000

– Lexical Phonology 2002

– Theories of Phonological Representation 2002, 2005, 2008

– Feature Geometry 2003, 2006, 2009

– Advanced Optimality Theory 2005

• Accents of English 2005, 2008, 2009

• Non-linear Phonology (PhD kurzus, Elméleti nyelvészet PhD-program) 1999–

• Fonológia (előadás, Elméleti nyelvészet MA-program) 2009

• Haladó fonológia (előadás, Elméleti nyelvészet MA-program) 2010

• Haladó fonológia (szeminárium, Elméleti nyelvészet MA-program) 2010

• Academic Writing 1998, 1999, 2008

Rijksuniversiteit Leiden, Általános Nyelvészet Tanszék

• Szakirodalom-óra (fonológia-morfológia) 1993–1998

• Fonológia-morfológia bevezetés (társtanítás) 1994, 1995

KGRE Angol Tanszék

• Phonetics and Phonology (szeminárium) 1999, 2000

• Introduction to English Linguistics (szeminárium) 1999

• haladó fonológia szemináriumok:

– Government Phonology 1998

– Optimality Theory 1999

– CV Phonology 2000

• Thesis Writing Seminar 2000

ELTE Angol Nyelvészet Tanszék

• haladó fonológia szemináriumok:

– Vowel Harmony 2000

– Introduction to Optimality Theory 2001 tavasz, 2001 ősz

SZAKDOLGOZATI (MA) TÉMAVEZETÉS

Turcsán Gábor: Mid-vowels in Midi French. 1999.

Visogradszka Ina: The Syllable in English and Bulgarian – comparison of onset structure. 1999.

Dienes Péter: Hungarian Transparent Vowels. An account of Hungarian Palatal Harmony in terms of Government Phonology. 2000. ELTE Elméleti Nyelvészet Szak

Fischer Mónika: Representation of velar palatalisations in non-linear phonology. 2003.

Kiss Ágnes: Testing Theories: A phonological study of the First Germanic Consonant Shift. 2003.

Knopf Antónia: An account of the Hungarian vowel harmony in terms of Government Phonology. 2003.

Bozsidár Anita: Vowels Alternating with Zero in Hungarian. 2004.

Hudák Zsolt: Lenition and deletion in African American Vernacular English. 2005.

Karlovics Katalin: Apophony in Old English Strong Verbs: A Government Phonology Analysis. 2005.

Pálmai Judit: Italian as a CV language. 2005.

Várszegi Ágnes: The Processes of Palatalization from a Government Phonology and Optimality Theory Perspective. 2005.

Bihari Péterné Kocsis Annamária: Apophony in Old English Strong Verbs. 2006.

Milkovics Zsolt: ‘r’ ~ Ø alternation in English. 2006.

Kovács Ilona: Apophony in Old English. 2007.

Dénes Erika Ildikó: Vowel Harmony in Hungarian: a Government Phonology Analysis. 2008.

Kovács Gabriella: Adaptation of Old Hungarian Loanwords: An analysis with the Combination of Government Phonology and Optimality theory. 2008.

Nagy Abonyi Melinda: Lexical stratification in the Japanese language: An Optimality Theoretic analysis. 2008.

Pilán Ildikó: Vowel~Zero Alternation in the Italian Present Conditional. 2009.

Szundi Károly: The analysis of compensatory lengthening and vowel-zero alternation in English and Latin in terms of the strict CV approach. 2009.

Tanay Zsuzsanna: /ſ/ plus consonant clusters in German. 2009.

Fekete Erika: Apophony in reduplicative words in English and in Hungarian. 2009.

Bozsó Réka Helga: The Phonology of Saint Lucian Creole. 2010.

SZIGORLATI DOLGOZATI (MAJOR PAPER) TÉMAVEZETÉS

Karlovics Katalin: Apophony in Old English Strong Verbs: A Government Phonology Analysis. 2000.

Sándorfi Orsolya: The problem of Hungarian words beginning with s, sz consonant clusters. 2000.

Szilasi Gábor: Apophony in Hungarian Doublets. 2000.

Bozsidár Anita: Syncope in English. 2001.

Fischer Mónika: Palatalisation from a non-linear perspective. 2001.

Hudák Zsolt: Lenition and deletion in African American Vernacular English. 2001.

Knopf Antónia: The Scottish Vowel Length Rule. 2001.

Kiss Ágnes: A phonological study of the Great Vowel Shift. 2001.

Kocsis Annamária: Vowel harmony: Differences between Standard Hungarian and the dialect of Szeged. 2003.

Kovács Ilona: Palatalisation in Hungarian. 2003.

Várszegi Ágnes: Palatalization in Hungarian. 2003.

Dénes Erika: Resolution of Word-Initial Clusters in Early Borrowings from Slavic Languages to Hungarian. An Optimality Theory Analysis. 2004.

Lőrincz Pálma: Hungarian Vowel Harmony within the Confines of Government Phonology. 2004.

Milkovics Zsolt: Vowel~Zero Alternation in Hungarian. 2004.

Papp Tímea: Vowel~zero alternations in Hungarian in a Government Phonology framework. 2004.

Kovács Gabriella: Adaptation of Complex Onsets in Old Hungarian Loanwords: An Optimality Theoretic Analysis. 2005.

Szundi Károly: Latin as a strict CV language. 2005.

Bodrogi Zsófia: Phonological properties of Hawaiian Creole English. 2006.

Lucz Adrienn: Consonant harmony in child language. 2006.

Nagy Abonyi Melinda: Hungarian roundness harmony: A contrastive analysis of Dependency Phonology and Radical CV Phonology. 2006.

Markovics Annamária: Palatal harmony in Hungarian in the framework of Dependency Phonology. 2006.

Tanay Zsuzsanna: Nasal and Lateral Place Assimilation in Spanish: An analysis in Dependency Phonology and Feature Geometry. 2006.

Pilán Ildikó: A Government Phonological Analysis of the Italian Present Conditional. 2007.

Fekete Erika: Apophony in reduplicative words in English and in Hungarian. 2007.

Nagy Éva: Finnish Consonant Gradation from a Government Phonological Aspect. 2008.

Bozsó Réka Helga: OT in loanword phonology: Old Hungarian word-initial cluster resolution. 2008.

BA SZAKDOLGOZATI TÉMAVEZETÉS

Pető Anikó Éva: Intrusive stops in Irish English. 2009.

Fekete László: Palatalization in English. 2009.

Bolye István: Ablaut in Old English Strong Verbs in CV Phonology. 2010.

Monoki Ágnes: The Apophonic Path in Basque, English and Hungarian Reduplicated Words. 2010.

TDK DOLGOZATI TÉMAVEZETÉS

Karlovics Katalin: Apophony in Old English Strong Verbs: A Government Phonology Analysis. 2001. Angol-Amerikai Intézet: I. hely

Fischer Mónika: A palatalizáció elemgeometriai ábrázolása. 2002. Angol-Amerikai Intézet: I. hely

Pilán Ildikó: A Government Phonological Analysis of the Italian Present Conditional. 2007. Angol-Amerikai Intézet: I. hely

Fekete Erika: Apophony in reduplicative words in English and in Hungarian. 2007. Angol-Amerikai Intézet: IV. hely

Nagy Éva: Finnish Consonant Gradation from a Government Phonological Aspect. 2008. Angol-Amerikai Intézet: II. hely

PHD TÉMAVEZETÉS

Turcsán Gábor: Le Mot Phonologique en Français Du Midi. Domaines, Contraintes, Opacité. PhD dissertation, Universite Toulouse II-Le Mirail. 2005. (társ-témavezető: Jacques Durand)

PHD BÍRÁLAT

Szigetvári Péter: VC Phonology: a theory of consonant lenition and phonotactics. 2000.

Huber Dániel: Velars and Processes: Their Treatment in Phonological Theory. 2007.

HABILITÁCIÓS SZAKMAI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGSÁG

2006. Nádasdy Ádám

DOKTORI VÉDÉSI BIZOTTSÁGI TAGSÁG

Szentgyörgyi Szilárd: Lowering: the interaction of phonology and morphology in Hungarian. 2000.

Gráf Zoltán Benedek: Hosszúság a metrikus fonológiában. 2001. (póttag)

Bárkányi Zsuzsanna: Spanish Stress and Related Issues: Quantity Sensitivity. 2001.

Rebrus Péter: Morfofonológiai jelenségek (Magyar tő- és toldalékváltakozások CV-fonológiai keretben). 2002.

Balogné Bérces Katalin: Strict CV Phonology and the English Cross-word Puzzle. 2006.

Baditzné Pálvölgyi Kata: Spanish Intonation of Hungarian Learners of Spanish: Yes-or-No Questions. 2012.

DOKTORI SZIGORLATI BIZOTTSÁGI TAGSÁG

1999. Gráf Zoltán Benedek, Tóth Zsuzsanna

2000. Wenszky Nóra

2003. Balogné Bérces Katalin, Gáspár Miklós, Kristó László, Csides Csaba

EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK

1995          fonológiai olvasókör szervezése, Leiden (HIL)

1995 dec.   egynapos Correspondence Theory-vita szervezése, Leiden (HIL)

1993–1996HIL Kézirat Könyvtár felállítása és fenntartása (fonológia területe)

1993–        bírálói tevékenység a The Linguistic Review, Lingua, Acta Linguistica Hungarica folyóiratok, a Phonologica, Proceedings of the HILP Conference, LingDok konferenciakötetei, a Mouton de Gruyter kiadó, és az OTKA számára

2002–2006kurzusfelvétel-felelős, SZTE Angol-Amerikai Intézet (Tóth Gabival)

2003–2010Curriculum Committee nyelvészeti tag, SZTE Angol-Amerikai Intézet

2005          OCP3 konferencia absztrakt-bírálat

2006          ICSH8 konferencia absztrakt-bírálat

2006–2010Major Paper / BA Thesis Committee elnöke, SZTE Angol-Amerikai Intézet

2007–2008A magyar nyelv kutatásának nemzetközi társasága (International Society for the Study of the Structure of Hungarian) elnökségi tagja

2009          ICSH9 konferencia absztrakt-bírálat

2011          ICSH10 konferencia absztrakt-bírálat

2011          SinFonIJA4 konferencia szervező-bizottsági tagság