Department of Theoretical Linguistics


Starting Page > Departments > Department of Theoretical Linguistics > Beáta Gyuris > Publications

 

Publications by Beáta Gyuris

Monograph

Gyuris, Beáta, Károly Varasdi and Márta Maleczki 2006. Formális szemantika [Formal Semantics]. Budapest, Bölcsész Konzorcium. 259 l.

Szerkesztett kötet

Gyuris, Beáta, László Kálmán, Chris Pinón and Károly Varasdi (eds.) 2006. Proceedings of the Ninth Symposium on Logic and Language. Budapest, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences & Theoretical Linguistics Programme, Eötvös Loránd University. 177 l.

Dissertation

Gyuris, Beáta 2003.The Semantics of Contrastive Topics in Hungarian. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem. 212 l.

Papers in journals and collections

Gyuris, Beáta to appear. Reconsidering the narrow scope readings of contrastive topics. In: Benjamin Shaer, Philippa Cook, Werner Frey and Claudia Maienborn (ed.) Dislocation: Syntactic, semantic, and discourse perspectives. London, Routledge

Gyuris, Beáta 2006. Esettanulmány a hatókör és az információs szerkezet kapcsolatáról [A case study on the relation between scope and information structure]. In: Kálmán László (ed.) KB 120 - A titkos kötet. Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére [KB 120 - The Secret Volume. Linguistic Studies in Honor of Zoltán Bánréti and András Komlósy]. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet - Tinta Könyvkiadó, 103-116.

Gyuris, Beáta 2006.When Hungarian word order is not so ’logical’. In: Hans-Martin Gärtner, Sigrid Beck, Regine Eckardt and Renate Musan (eds.) Between 40 and 60 Puzzles for Krifka. http://www.zas.gwz-berlin.de/40-60-puzzles-for-krifka

Kiefer, Ferenc and Beáta Gyuris 2006. Szemantika. In: Kiefer Ferenc (ed.) A magyar nyelv [The Hungarian Language]. Budapest, Akadémiai Kiadó, 175-221.

 Gyuris, Beáta 2004.  Ingredients of a semantic theory of contrastive topics. In: Cécile Meier and Matthias Weisgerber (ed.) Proceedings of the Conference "Sub 8 -- Sinn und Bedeutung." Arbeitspapier Nr. 117. Fachbereich Sprachwissenschaft. Universität Konstanz, 123-136.

Gyuris, Beáta 2004. Two types of contrastive topics? In: Anita Steube (ed.) Information Structure: Theoretical and Empirical Aspects. Berlin, De Gruyter, 75-96.

Gyuris, Beáta 2004. A new approach to the scope of contrastive topics. In: Benjamin Shaer, Werner Frey and Claudia Maienborn (eds.) Proceedings of the Dislocated Elements Workshop, ZAS Berlin, November 2003. ZASPiL 35: 133-156.

É. Kiss, Katalin and Beáta Gyuris 2003. Apparent scope inversion under the rise fall contour. Acta Linguistica Hungarica 50/3-4: 371-404.

Gyuris, Beáta 2003. Az igék jelentése és az eseményszerkezet [The meaning of verbs]. In: Kiefer Ferenc (ed.): Igék, főnevek, melléknevek (Előtanulmányok a mentális szótár szerkezetéről), Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXVIII.[Verbs, Nouns and Adjectives (Preliminary Studies on the Structure of the Mental Lexicon)] Budapest, Tinta Könyvkiadó, 9-32.

Gyuris, Beáta 2002. Contrastive topics and alternatives in event semantics. In: István Kenesei and Péter Siptár (eds.) Approaches to Hungarian 8. Budapest, Akadémiai Kiadó, 187-216.

Gyuris, Beáta 2002. Contrastive Topics in a Possible-Worlds Semantics. In: Alberti, Gábor, Kata Balogh and Paul Dekker (eds.) Proceedings of Seventh Symposium on Logic and Language. Pécs, 73-81.

Gyuris, Beáta 2002. Az aktuális tagolás és a kvantorok hatóköre [Information structure and the scope of quantifiers]. In: Maleczki, Márta (ed.) A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei 5. [New Methods in the Description of Present-Day Hungarian] Szeged, SZTE, Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelvészeti Tanszék, 369-387.

Gyuris, Beáta 2001. Semantic Licensing of VP-Ellipsis. Acta Linguistica Hungarica 48: 59-78.

Gyuris, Beáta 2001. Kvantoros kifejezések és alternatíváik a kontrasztív topikban [Quantifying expressions and their alternatives in contrastive topic]. In: Kabán Annamária (szerk.) Funkcionális mondatperspektíva és szövegszerkesztési stratégia [Functional Sentence Perspective and Discourse-Building Strategy]. Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó, 57-64.

Gyuris, Beáta and Attila Novák 2001. A topik és a kontrasztív topik [Topic and contrastive topic]. In: Kálmán László (ed.) Magyar leíró nyelvtan: Mondattan I. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához VI. [A Descriptive Grammar of Hungarian: Syntax I. Resource books for the study of linguistics]Budapest, TINTA Könyvkiadó, 24-53.

Gyuris, Beáta 2000. On the Semantic Interpretation of amikor ‘when’ and ha ‘if’ Clauses in Hungarian. In: Alberti, Gábor and István Kenesei (ed.) Papers from the Pécs Conference, Approaches to Hungarian. 7., Szeged, JATEPress, 261-271.

Gyuris, Beáta 2000. On the Scopal Properties of Hungarian Quantifiers in Contrastive Topic. In: Kusumoto, Kiyomi and Elisabeth Villalta (ed.) UMOP 23: Issues in Semantics, Amherst, MA, GLSA, 43-58.

Gyuris, Beáta 2000. The Interpretation of Adverbial Quantifiers in Contrastive Topic in Hungarian. In: Hirotani, Masako, Andries Coetzee, Nancy Hall and Ji-Yung Kim (eds.) NELS 30, Amherst, MA, GLSA, 259-274.

Gyuris, Beáta 2000. Semantic Licensing of VP-Ellipsis. In: Bartos Huba (eds.) Papers in the Mental Lexicon. Research Institute for Linguistics, HAS, Budapest, 67-91.

Gyuris, Beáta 1999. A Pragmatic Account of the Distribution of Hungarian Quantifiers in Contrastive Topic. In: Doximp 3: Graduate Students’ Third Linguistics Symposium. (Working Papers in the Theory of Grammar, Vol. 6, No. 3) Budapest, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, 97-106.

Gyuris Beáta 1998. Temporális kvantorok a magyarban [Temporal quantifiers in Hungarian]. In: Büky, László and Márta Márta (eds.) A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei 3 [New Methods in the Description of Present-Day Hungarian] Szeged, JATE, 41-58.

Gyuris, Beáta 1998. Subordinate Clauses are Not Always Restrictors. In: Selected Papers of Docsymp 2: Graduate Students’ Second Linguistics Symposium (Working Papers in the Theory of Grammar Vol. 5, No. 2), Budapest, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, 127-138.

Gyuris, Beáta 1998. The Analysis of Hungarian Adverbial Quantifiers in a Generalized Quantifier Framework. In: Cooper, Robin and Thomas Gamkrelidze (eds.) Proceedings of the Second Tbilisi Symposium on Language, Logic and Computation, September 16-21, 1997, 126-134.

Gyuris Beáta 1996. Az univerzális kvantifikáció értelmezése óvodás korban [The Interpretation of universal quantification in preschool age]. In: Székely, Gábor and Erzsébet Cs. Jónás (eds.), Nyelvek és nyelvoktatás a Kárpát-medencében [Languages and Language Teaching in the Carpathian Basin]. Nyíregyháza, Bessenyei György Könyvkiadó, 290-305.

Reviews

Gyuris, Beáta 2005. English Language - Semantics. In: Baker, William and Womack, Kenneth (eds.) The Year’s Work in English Studies 84. Cambridge, Cambridge University Press, 50-60.

Gyuris, Beáta 2004. English Language - Semantics. In: Baker, William and Womack, Kenneth (eds.) The Year’s Work in English Studies 83. Cambridge, Cambridge University Press, 39-46.

Gyuris, Beáta 2003. English Language - Semantics. In: Baker, William and Womack, Kenneth (eds.) The Year’s Work in English Studies 82. Cambridge, Cambridge University Press, 48-56.

Gyuris, Beáta 2002. English Language - Semantics. In: Baker, William and Womack, Kenneth (eds.) The Year’s Work in English Studies 81. Cambridge, Cambridge University Press, 58-69.

Gyuris, Beáta 2001. English Language - Semantics. In Baker, William and Womack, Kenneth (eds.) The Year’s Work in English Studies 80. Cambridge, Cambridge University Press, 55-62.

Gyuris, Beáta 2000. English Language - Semantics. In: Kitson, Peter (ed.) The Year’s Work in English Studies 78. Oxford, Malden, MA: Blackwell, 67-72.

Turner, Ken and Beáta Gyuris 1996. A Review of Anthony Kenny, Frege, London, Penguin Books, 1995. Pp. xi + 223. Journal of Literary Semantics XXV/2 August, 173-180.

Turner, Ken and Beáta Gyuris 1996. A Review of Emmon Bach, Eloise Jelinek, Angelika Kratzer and Barbara Partee. Eds. Quantification in Natural Languages. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers. 1995. Pp. ix + 756. Linguistics 34 (4), 857-864.

Turner, Ken and Beáta Gyuris 1995. A Review of Maarten de Rijke, ed. Diamonds and Defaults: Studies in Pure and Applied Intensional Logic. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers. (Synthese Library 229). Pp. ix+338. 1993. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching XXXIII/4 November

 

  

 Back