Department of Theoretical Linguistics


Starting Page > Departments > Department of Theoretical Linguistics > Beáta Gyuris > Publications

 

Publications by Beáta Gyuris

Monographs

Gyuris Beáta 2009. The Semantics and Pragmatics of the Contrastive Topic in Hungarian. Budapest, The Library of the Hungarian Academy of Sciences and Lexica Ltd. 155 l.

Gyuris, Beáta, Márta Maleczki, and Károly Varasdi 2008. Formális szemantika [Formal Semantics]. Second, corrected edition. Szeged, JATEPress. 239 pages.

Gyuris, Beáta, Károly Varasdi and Márta Maleczki 2006. Formális szemantika [Formal Semantics]. Budapest, Bölcsész Konzorcium. 259 pages.

Edited volumes

Gärtner, Hans-Martin and Beáta Gyuris (eds.) 2012. A special issue on ‘Pragmatic markers in Hungarian.’ Acta Linguistica Hungarica 59(4).

Gyuris, Beáta, László Kálmán, Chris Pinón and Károly Varasdi (eds.) 2006. Proceedings of the Ninth Symposium on Logic and Language. Budapest, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences & Theoretical Linguistics Programme, Eötvös Loránd University. 177 pages.

Dissertation

Gyuris, Beáta 2003.The Semantics of Contrastive Topics in Hungarian. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem. 212 pages.

Papers in journals and collections

Gyuris, Beáta and Katalin Mády, to appear. Contrastive topics between syntax and pragmatics in Hungarian: an experimental analysis. In: Proceedings of the 46th Meeting of the Chicago Linguistic Society. pre-final version (pdf).

Gärtner, Hans-Martin and Beáta Gyuris 2012. Pragmatic markers in Hungarian: Some introductory remarks. Acta Linguistica Hungarica 59(4): 387-426. pre-final version (pdf).

Gyuris, Beáta 2012. The information structure of Hungarian. In: Manfred Krifka and Renate Musan (eds.) The expression of information structure. SZTE. Szeged. Mouton de Gruyter, Berlin, 159-186.

Gyuris Beáta 2009. A hangsúlyos csak diskurzuspartikula interpretációja. In: Márta Maleczki and Eniko Németh T. (eds.) A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei 7. SZTE. Szeged. 157-179.

Gyuris, Beáta 2009. Sentence-types, discourse particles and intonation in Hungarian. In: Torgrim Solstad and Arndt Riester (eds.) SinSpeC Volume 5 (June 2009) -- Proceedings of Sinn und Bedeutung 13. Stuttgart University.

Gyuris, Beáta 2009. The interpretation of a contrast-marking particle. In: Current Issues in Unity and Diversity of Languages. Collection of the papers selected from the CIL 18. LSK (The Linguistic Society of Korea). (CD-ROM) Paper (.pdf)

Gyuris, Beáta 2009. Quantificational contrastive topics with verum/falsum focus. Lingua 119: 625-649. Pre-final version (.pdf)

Gyuris, Beáta and Ferenc Kiefer 2008. Az igék lexikai ábrázolása és az eseményszerkezet.[The lexical representation of verbs and the event structure.] In: Ferenc Kiefer (ed.) Strukturális magyar nyelvtan IV. [A structural grammar of Hungarian.] A szótár szerkezete. [The structure of the lexicon] . Budapest, Akadémiai Kiadó. 229-267.

Gyuris, Beáta 2008. A diskurzus-partikulák formális vizsgálata felé.[Towards the formal study of discourse particles.] In: Ferenc Kiefer (ed.) Strukturális magyar nyelvtan IV. [A structural grammar of Hungarian.] A szótár szerkezete. [The structure of the lexicon] . Budapest, Akadémiai Kiadó. 639-682.

Gyuris, Beáta 2008. Reconsidering the narrow scope readings of contrastive topics. In: Benjamin Shaer - Philippa Cook - Werner Frey - Claudia Maienborn (eds.) Dislocation: Syntactic, semantic, and discourse perspectives. London, Routledge. Pre-final version (.pdf)

Gyuris, Beáta 2008. Stylistic postposing or something else?. In: Christopher Pinón - Szilárd Szentgyörgyi (szerk.) Approaches to Hungarian 10. Budapest, Akadémiai Kiadó, 187-216.

Gyuris Beáta 2006. Esettanulmány a hatókör és az információs szerkezet kapcsolatáról [A case study about the relation between scope and information structure]. In: Kálmán László (szerk.) KB 120 - A titkos kötet. Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet - Tinta Könyvkiadó, 103-116.

Gyuris, Beáta 2006.When Hungarian word order is not so ’logical’. In: Hans-Martin Gärtner, Sigrid Beck, Regine Eckardt and Renate Musan (eds.) Between 40 and 60 Puzzles for Krifka. http://www.zas.gwz-berlin.de/40-60-puzzles-for-krifka

Kiefer, Ferenc and Beáta Gyuris 2006. Szemantika. In: Kiefer Ferenc (ed.) A magyar nyelv [The Hungarian Language]. Budapest, Akadémiai Kiadó, 175-221.

 Gyuris, Beáta 2004.  Ingredients of a semantic theory of contrastive topics. In: Cécile Meier and Matthias Weisgerber (ed.) Proceedings of the Conference "Sub 8 -- Sinn und Bedeutung." Arbeitspapier Nr. 117. Fachbereich Sprachwissenschaft. Universität Konstanz, 123-136.

Gyuris, Beáta 2004. Two types of contrastive topics? In: Anita Steube (ed.) Information Structure: Theoretical and Empirical Aspects. Berlin, De Gruyter, 75-96. (.pdf)

Gyuris, Beáta 2004. A new approach to the scope of contrastive topics. In: Benjamin Shaer, Werner Frey and Claudia Maienborn (eds.) Proceedings of the Dislocated Elements Workshop, ZAS Berlin, November 2003. ZASPiL 35: 133-156.

É. Kiss, Katalin and Beáta Gyuris 2003. Apparent scope inversion under the rise fall contour. Acta Linguistica Hungarica 50/3-4: 371-404.

Gyuris, Beáta 2003. Az igék jelentése és az eseményszerkezet [The meaning of verbs]. In: Kiefer Ferenc (ed.): Igék, főnevek, melléknevek (Előtanulmányok a mentális szótár szerkezetéről), Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXVIII.[Verbs, Nouns and Adjectives (Preliminary Studies on the Structure of the Mental Lexicon)] Budapest, Tinta Könyvkiadó, 9-32.

Gyuris, Beáta 2002. Contrastive topics and alternatives in event semantics. In: István Kenesei and Péter Siptár (eds.) Approaches to Hungarian 8. Budapest, Akadémiai Kiadó, 187-216.

Gyuris, Beáta 2002. Contrastive Topics in a Possible-Worlds Semantics. In: Alberti, Gábor, Kata Balogh and Paul Dekker (eds.) Proceedings of Seventh Symposium on Logic and Language. Pécs, 73-81.

Gyuris, Beáta 2002. Az aktuális tagolás és a kvantorok hatóköre [Information structure and the scope of quantifiers]. In: Maleczki, Márta (ed.) A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei 5. [New Methods in the Description of Present-Day Hungarian] Szeged, SZTE, Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelvészeti Tanszék, 369-387.

Gyuris, Beáta 2001. Semantic Licensing of VP-Ellipsis. Acta Linguistica Hungarica 48: 59-78.

Gyuris, Beáta 2001. Kvantoros kifejezések és alternatíváik a kontrasztív topikban [Quantifying expressions and their alternatives in contrastive topic]. In: Kabán Annamária (szerk.) Funkcionális mondatperspektíva és szövegszerkesztési stratégia [Functional Sentence Perspective and Discourse-Building Strategy]. Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó, 57-64.

Gyuris, Beáta and Attila Novák 2001. A topik és a kontrasztív topik [Topic and contrastive topic]. In: Kálmán László (ed.) Magyar leíró nyelvtan: Mondattan I. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához VI. [A Descriptive Grammar of Hungarian: Syntax I. Resource books for the study of linguistics]Budapest, TINTA Könyvkiadó, 24-53.

Gyuris, Beáta 2000. On the Semantic Interpretation of amikor ‘when’ and ha ‘if’ Clauses in Hungarian. In: Alberti, Gábor and István Kenesei (ed.) Papers from the Pécs Conference, Approaches to Hungarian. 7., Szeged, JATEPress, 261-271.

Gyuris, Beáta 2000. On the Scopal Properties of Hungarian Quantifiers in Contrastive Topic. In: Kusumoto, Kiyomi and Elisabeth Villalta (ed.) UMOP 23: Issues in Semantics, Amherst, MA, GLSA, 43-58.

Gyuris, Beáta 2000. The Interpretation of Adverbial Quantifiers in Contrastive Topic in Hungarian. In: Hirotani, Masako, Andries Coetzee, Nancy Hall and Ji-Yung Kim (eds.) NELS 30, Amherst, MA, GLSA, 259-274.

Gyuris, Beáta 2000. Semantic Licensing of VP-Ellipsis. In: Bartos Huba (eds.) Papers in the Mental Lexicon. Research Institute for Linguistics, HAS, Budapest, 67-91.

Gyuris, Beáta 1999. A Pragmatic Account of the Distribution of Hungarian Quantifiers in Contrastive Topic. In: Doximp 3: Graduate Students’ Third Linguistics Symposium. (Working Papers in the Theory of Grammar, Vol. 6, No. 3) Budapest, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, 97-106.

Gyuris Beáta 1998. Temporális kvantorok a magyarban [Temporal quantifiers in Hungarian]. In: Büky, László and Márta Márta (eds.) A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei 3 [New Methods in the Description of Present-Day Hungarian] Szeged, JATE, 41-58.

Gyuris, Beáta 1998. Subordinate Clauses are Not Always Restrictors. In: Selected Papers of Docsymp 2: Graduate Students’ Second Linguistics Symposium (Working Papers in the Theory of Grammar Vol. 5, No. 2), Budapest, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, 127-138.

Gyuris, Beáta 1998. The Analysis of Hungarian Adverbial Quantifiers in a Generalized Quantifier Framework. In: Cooper, Robin and Thomas Gamkrelidze (eds.) Proceedings of the Second Tbilisi Symposium on Language, Logic and Computation, September 16-21, 1997, 126-134.

Gyuris Beáta 1996. Az univerzális kvantifikáció értelmezése óvodás korban [The Interpretation of universal quantification in preschool age]. In: Székely, Gábor and Erzsébet Cs. Jónás (eds.), Nyelvek és nyelvoktatás a Kárpát-medencében [Languages and Language Teaching in the Carpathian Basin]. Nyíregyháza, Bessenyei György Könyvkiadó, 290-305.

Reviews

Verena Haser, Anita Auer, Bert Botma, Marion Elenbaas, Wim van der Wurff, Beáta Gyuris, Kathryn Allen, Erin Cross, Lieselotte Anderwald, Anne Schröder, Barbara Seidlhofer, Nora Dorn, Marcus Callies and Rocío Montoro 2012. English Language.The Year's Work in English Studies 91: 1-177.

Verena Haser, Anita Auer, Bert Botma, Marion Elenbaas, Wim van der Wurff, Beáta Gyuris, Julie Coleman, Edward Callary, Lieselotte Anderwald, Anne Schröder, Marcus Callies and Rocío Montoro 2011. English Language.The Year's Work in English Studies 90: 1-154.

Verena Haser, Anita Auer, Bert Botma, Marion Elenbaas, Wim van der Wurff, Beáta Gyuris, Julie Coleman, Edward Callary, Lieselotte Anderwald, Andrea Sand, Marcus Callies and Rocío Montoro 2010. English Language.The Year's Work in English Studies 89: 1-168.

Verena Haser, Anita Auer, Jeroen van der Weijer, Marion Elenbaas, Wim van der Wurff, Beáta Gyuris, Julie Coleman, Edward Callary, Lieselotte Anderwald, Andrea Sand, Camilla Vasquez and Dan McIntyre 2009. English Language. The Year's Work in English Studies 88: 1-146.

Evelien Keizer, Anita Auer, Jeroen van de Weijer, Marion Elenbaas, Wim Van Der Wurff, Beáta Gyuris, Julie Coleman, Edward Callary, Lieselotte Anderwald, Andrea Sand, Camilla Vasquez, and Laura Hidalgo-Downing 2008. English Language. The Year’s Work in English Studies 87: 1-172.

Evelien Keizer, Mohammed Albakry, Jeroen van de Weijer, Bettelou Los, Wim Van Der Wurff, Beáta Gyuris, Julie Coleman, Edward Callary, Lieselotte Anderwald, Andrea Sand, Camilla Vasquez, and Laura Hidalgo 2007. English Language. The Year’s Work in English Studies 86: 1-165.

Gyuris, Beáta 2006. English Language - Semantics. In: Baker, William - Womack, Kenneth (szerk.) The Year’s Work in English Studies 85. Cambridge, Cambridge University Press, 41-51.

Gyuris, Beáta 2005. English Language - Semantics. In: Baker, William and Womack, Kenneth (eds.) The Year’s Work in English Studies 84. Cambridge, Cambridge University Press, 50-60.

Gyuris, Beáta 2004. English Language - Semantics. In: Baker, William and Womack, Kenneth (eds.) The Year’s Work in English Studies 83. Cambridge, Cambridge University Press, 39-46.

Gyuris, Beáta 2003. English Language - Semantics. In: Baker, William and Womack, Kenneth (eds.) The Year’s Work in English Studies 82. Cambridge, Cambridge University Press, 48-56.

Gyuris, Beáta 2002. English Language - Semantics. In: Baker, William and Womack, Kenneth (eds.) The Year’s Work in English Studies 81. Cambridge, Cambridge University Press, 58-69.

Gyuris, Beáta 2001. English Language - Semantics. In Baker, William and Womack, Kenneth (eds.) The Year’s Work in English Studies 80. Cambridge, Cambridge University Press, 55-62.

Gyuris, Beáta 2000. English Language - Semantics. In: Kitson, Peter (ed.) The Year’s Work in English Studies 78. Oxford, Malden, MA: Blackwell, 67-72.

Turner, Ken and Beáta Gyuris 1996. A Review of Anthony Kenny, Frege, London, Penguin Books, 1995. Pp. xi + 223. Journal of Literary Semantics XXV/2 August, 173-180.

Turner, Ken and Beáta Gyuris 1996. A Review of Emmon Bach, Eloise Jelinek, Angelika Kratzer and Barbara Partee. Eds. Quantification in Natural Languages. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers. 1995. Pp. ix + 756. Linguistics 34 (4), 857-864.

Turner, Ken and Beáta Gyuris 1995. A Review of Maarten de Rijke, ed. Diamonds and Defaults: Studies in Pure and Applied Intensional Logic. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers. (Synthese Library 229). Pp. ix+338. 1993. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching XXXIII/4 November

 

  

 Back